Region Midtjylland har indgået en benyttelsesaftale med Region Nordjylland. Benyttelsesaftalen regulerer det overordnede samarbejde på sundhedsområdet på tværs af de to regioner. Aftalen omfatter det somatiske område, og formålet er at sikre, at borgerne kan benytte sundhedstilbud på tværs af de to regioner, ligesom aftaler sikrer en større grad af budgetsikkerhed.