Benyttelsesaftalerne regulerer det overordnede samarbejde på sundhedsområdet på tværs af regionerne. Aftalerne omfatter det somatiske område, og formålet er at sikre, at borgerne kan benytte sundhedstilbud på tværs af regionerne, ligesom aftalerne sikrer en større grad af budgetsikkerhed. Aftalerne opdateres en gang om året.

Siden er under opdatering med benyttelsesaftalerne for 2012.
Udover naboregionerne har Region Midtjylland også indgået aftaler med en række privathospitaler om behandling inden for udvalgte områder. De aktuelle aftaler kan findes på siden om udbud og aftaler med privathospitaler.