Det regionale samarbejdsudvalg vedr. privathospitaler består af repræsentanter fra Region Midtjylland, fra Sundhed Danmark og repræsentanter fra private klinikker i regionen, som ikke er tilknyttet Sundhed Danmark.

Formålet med udvalget er at sikre dialog og et konstruktivt samarbejde mellem Region Midtjylland og de private hospitaler, og klinikker med tilknytning til regionen, til gavn for de patienter, der omvisiteres til behandling på privathospital. Udvalget drøfter bl.a. forhold vedrørende visitation, afregning og dokumentation, kvalitet, og forskellige former for samarbejde mellem det offentlige og private sundhedsvæsen.

Udvalget har følgende medlemmer:
Formand: Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, Hospitalsenhed Midt
Lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, Hospitalsenhed Horsens

Branchedirektør i Sundhed Danmark Jesper Luthman Repræsentanter blandt Sundhed Danmarks medlemmer 

Sekretariat:
Kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen, Region Midtjylland

AC-fuldmægtig, Karoline Steen Jensen, Region Midtjylland

AC-fuldmægtig Alexander Sairanen, Region Midtjylland