Det regionale samarbejdsudvalg vedr. privathospitaler består af repræsentanter fra Region Midtjylland, fra Sundhed Danmark og repræsentanter fra private klinikker i regionen, som ikke er tilknyttet Sundhed Danmark.

Formålet med udvalget er at sikre dialog og et konstruktivt samarbejde mellem Region Midtjylland og de private hospitaler, og klinikker med tilknytning til regionen, til gavn for de patienter, der omvisiteres til behandling på privathospital. Udvalget drøfter bl.a. forhold vedrørende visitation, afregning og dokumentation, kvalitet, og forskellige former for samarbejde mellem det offentlige og private sundhedsvæsen.

Udvalget har følgende medlemmer:
Formand: Konst. koncerndirektør Rikke Skou/konst. koncerndirektør Jørgen Schøler, Region Midtjylland
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, Hospitalsenhed Midt
Lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, Hospitalsenhed Horsens

Branchedirektør i Sundhed Danmark Mette Nord (barsel)

Sundhedsfaglig konsulent i Sundhed Danmark Ann Cathrine Gottlieb (barsel)

Politisk chefkonsulent Jakob Rixen, Sundhed Danmark

Repræsentanter blandt Sundhed Danmarks medlemmer 

Repræsentanter fra private klinikker i regionen, som ikke er tilknyttet Sundhed Danmark

Sekretariat:
Kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen, Region Midtjylland

Specialkonsulent Andreas Götke Christiansen, Region Midtjylland

AC-fuldmægtig Karoline Steen Jensen, Region Midtjylland

AC-fuldmægtig Thit Schmidt, Region Midtjylland