Det regionale samarbejdsudvalg vedr. privathospitaler består af repræsentanter fra Region Midtjylland, fra Sundhed Danmark og repræsentanter fra private klinikker i regionen, som ikke er tilknyttet Sundhed Danmark.

Formålet med udvalget er at sikre dialog og et konstruktivt samarbejde mellem Region Midtjylland og de private hospitaler, og klinikker med tilknytning til regionen, til gavn for de patienter, der omvisiteres til behandling på privathospital. Udvalget drøfter bl.a. forhold vedrørende visitation, afregning og dokumentation, kvalitet, og forskellige former for samarbejde mellem det offentlige og private sundhedsvæsen.

Udvalget har følgende medlemmer:
Formand: Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsenhed Horsens
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, Hospitalsenhed Midt

Formand i Sundhed Danmark Thomas Kiær
Repræsentanter blandt Sundhed Danmarks medlemmer 

Sekretariat:
Kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen, Region Midtjylland

AC-fuldmægtig, Line Grann Overby, Region Midtjylland

AC-fuldmægtig Alexander Sairanen, Region Midtjylland