Private sygehuse og klinikker er forpligtede til at indberette oplysninger om lægelig behandling af patienter til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR) efter reglerne i "Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker" (Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007).

De generelle principper i patientregistreringen er beskrevet i pjecen "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter", der hvert år udgives af Sundhedsdatastyrelsen. Den aktuelle udgave kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside (se link nedenfor).

Fællesindhold for registrering af sygehuspatienter

Mini-PAS
Fra 1. januar 2004 har private sygehuse og klinikker haft mulighed for at bruge Mini-Pas som indberetningsmodul til LPR.

Det nye system lægger vægt på at gøre det så nemt som muligt for brugerne at indberette data til LPR. Fejlsøgning foregår allerede, mens der indtastes.

Det er ikke nødvendigt at opdatere det nuværende PC-indberetningssystem. Alle fremtidige systemopdateringer vil foregå automatisk, når der logges på systemet med nettilslutning.

En vejledning til indberetningen kan findes her

For yderligere information om indberetningsmodulet SEI, se Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside her