Private sygehuse og klinikker er forpligtede til at indberette oplysninger om lægelig behandling af patienter til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR) efter reglerne i "Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker" (Bekendtgørelse nr. 1496 af 12. januar 2016).

De generelle principper i patientregistreringen er beskrevet i pjecen "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter", der hvert år udgives af Sundhedsdatastyrelsen.