Konkrete spørgsmål vedrørende afregning og dokumentation skal rettes til Regnskabskontoret.

Lyubov Jepsen 
Tlf. 7841 0494 
Mail: lyubov.jepsen@stab.rm.dk

Spørgsmål om afregning af mere generel karakter, f.eks. vedr. kravene i Danske Regioners standardkontrakt, indberetning til LPR og lign., skal rettes til patientvejleder Lars Degnbol, tlf. 7841 2367, lars.degnbol@stab.rm.dk.

Spørgsmål vedrørende patientrettigheder og omvisitering skal rettes til Patientkontoret. Kontaktoplysninger kan findes her.

Endelig kan spørgsmål vedrørende Det regionale samarbejdsudvalg og udbudsaftaler rettes til afdelingen for Sundhedsplanlægning:

Line Ballegaard Jensen, tlf. 4047 0749, libajn@rm.dk
Karoline Steen Jensen, tlf. 2152 6003, karojs@rm.dk