Hvad er HOPE?

Tag på udveksling i et andet europæisk land og kom hjem med ny inspiration og et internationalt netværk.

European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) gennemfører hvert år i maj-juni sit årlige udvekslingsprogram.

Programmet henvender sig til alle ansatte i sundhedsvæsenet, der arbejder med ledelse eller organisering på såvel det kliniske som det administrative område.

I løbet af de fire uger, programmet varer, vil op mod 200 sundhedsprofessionelle samle konkrete eksempler på Best Practice i mere end 20 europæiske lande. Erfaringerne deles på en afsluttende konference for alle deltagere.

Udvekslingsprogrammet er en unik mulighed for international kompetenceudvikling og netværksdannelse – en mulighed for at bringe ny viden og inspiration med hjem.

Se mere under fanen Danske sundhedsprofessionelles udveksling i Europa med HOPE.

What is HOPE?

Visit another European country and return home with new inspiration along with an international network.

The European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) conducts its annual exchange program every year in May-June.

The program is aimed at all health professionals who work with management or organization in both the clinical and administrative areas.

During the four weeks the program lasts, up to 200 health professionals gather concrete examples of Best Practice in more than 20 European countries. Experiences are shared in a final conference for all participants.

The exchange program is a unique opportunity for international skills development and networking - an opportunity to bring home new knowledge and inspiration.

For more information, see European professionals visiting Denmark with HOPE.

 

HOPE Exchange Programme 2017 blev afviklet i perioden 15. maj til 14. juni 2017.
Temaet for udvekslingsprogrammet i 2017 var: Organisational innovation in hospital and healthcare.

HOPE Exchange Programme 2018 blev afviklet fra 7. maj 2018. Temaet var: Improving the quality of healthcare using the experiences and competencies of patients: are we ready?.

Lære mere på HOPE's hjemmeside www.hope.be.    

Som deltager opbygger du et internationalt netværk, lærer om ledelse og organisering af sundhedsvæsenet i et andet land, og du får et nyt syn på din egen praksis.

Ansøgningsfristen for deltagelse i 2019 er den 31. oktober 2018.
Interesseret?

  • Kontakt den danske nationalkoordinator (kontaktinformation i højre side) eller
  • Klik ind på www.hope.be 

 

Se video om HOPE programmet på Youtube (åbner i nyt vindue)