I regi af HOPE har der siden 1981 hvert år været afholdt et udvekslingsprogram. Udvekslingsprogrammet henvender sig bredt til ansatte på sygehuse og i sygehusforvaltninger med ledelseskompetence inden for det administrative og/eller kliniske område. 

Udvekslingsprogrammet giver gode muligheder for at opnå inspiration og kendskab til andre landes sundhedsvæsener, herunder organisation, finansiering, kvalitetssikring, ressourceanvendelse m.v. 

Udvekslingsprogrammet koordineres af nationalkoordinatoren i samarbejde med koordinatorer på værtshospitalerne. I perioden 2017-2022 varetages nationalkoordinatorfunktionen af Region Midtjylland. Se kontaktinformation til højre.

Læs mere:
HOPE's officielle hjemmeside
Danske Regioners hjemmeside

Formål

Årets tema vil være indarbejdet på forskellig vis i programmet.

Udvekslingsprogrammet har i høj grad fokus på det praktiske frem for et mere akademisk fokus. Udvekslingen inkludere også dage med fokus på deltagernes særlige interesser. HOPE er IKKE et klinisk træningsprogram. 

Kompetenceudvikling

HOPE Exchange Programmet er blevet belyst via OK-15 projekt mellem RLTN og Akademikerne, hvor der er blevet fokuseret på kompetenceudvikling via mobilitet.

"Den mest værdifulde læring for både medarbejder og arbejdsplads sker som regel gennem praktiske aktiviteter og samarbejde med andre mennesker. Derfor er det vigtigt at arbejde med kompetenceudvikling via mobilitet”. Sådan siger lektor i organisatorisk læring Ulrik Brandi fra DPU i projektet.

Se mere om kompetenceudvikling via mobilitet på Danske Regioner  eller på Akademikerne.

Tidligere HOPE-deltagere siger...

Nedenstående er videointerviews med tre af HOPE-deltagerne fra Danmark 2016. De fortæller kort hvad de har oplevet, og giver et par gode råd med på vejen.

De har besøgt henholdsvis Estland, Irland og Portugal.

Se siden Archive for flere videoer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Revideret 17-08-2018