Udover de generelle bestemmelser i den relevante bekendtgørelse om speciallæger, gælder følgende for Almen medicin:

Den samlede uddannelsesvarighed for en speciallægeuddannelse i Almen medicin er 66 måneder.

80 % af alle KBUer har en 6. mdrs delansættelse i almen praksis. Hvis man er en af disse 90 % er introduktionsuddannelse 6 mdrs. ansættelse i almen praksis. Hvis man ikke er en del af de 90 % er introduktionsuddannelsen 12. mdrs. ansættelse i almen praksis.

Hoveduddannelse: 54 måneder, heraf mindst 24 måneder i almen praksis og den resterende del i hospitalsansættelser, der tilsammen dækker målbeskrivelsens krav.

I Region Midtjylland er hoveduddannelsen sammensat af forløb i hvilke der indgår 30 måneders uddannelse på hospitalsafdelinger i følgende specialer:

  • Akut
  • Intern medicin
  • Pædiatri
  • Gynækologi og obstetrik
  • Psykiatri

De nævnte ansættelser på hospitalerne i Region Midtjylland svare til 30 mdr. af uddannelsen.

Hoveduddannelsesforløbene besættes ved opslag på videreuddannelsen-nord.dk samt på Sundhedsjobs.dk.


Relevante links:
Speciallægeuddannelsen på videreuddannelsen-nord.dk

Almen medicinsk uddannelse på Praksis.dk

Forskningstræning i Almen medicin uddannelsen

Postgraduate kliniske lektorer i Almen medicin Region Midtjylland:

Distrikt Vest
(Herning, Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande).

Joachim Frølund Hansen

Tlf: 2023 9372 
joachim.frolund.hansen@gmail.com

_______________________________

 

Distrikt Midt
(Viborg, Skive, Silkeborg)

Søren Prins

Tlf: 8724 4330
Tlf klinik: 8682 7611
soerenprins@gmail.com
________________________________

 

Distrikt Øst
(Randers, Århus, Norddjurs, Syddjurs, Horsens, Skanderborg, Odder, Hedensted, Samsø)

Roar Maagaard

Tlf: 8699 3929
Tlf klinik: 8699 1655
roar@raskmaagaard.dk
________________________________