Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres. Region Midtjylland offentliggør yngre lægers evaluering af uddannelsesstederne på www.evaluer.dk.

Det er muligt på hjemmesiden at udvælge periode, lægens uddannelsesspeciale, stillingstype, eller ud fra foruddefinerede søgekriterier for regionale områder, sygehuse, centre, afdelinger, afdelingsspeciale med videre. Sygehus- og afdelingsledelserne har fået mulighed for at indsætte kommentarer til de offentliggjorte perioder, således de kan kommentere egne uddannelses- og udviklingsplaner for den angivende periode.