Hvert år er flere end 6.000 personer i praktikophold i Region Midtjylland som led i deres grunduddannelse. Region Midtjylland har elever og studerende i praktikophold inden for ca. 35 forskellige grunduddannelser.

Grunduddannelser er:

Erhvervsfaglige uddannelser
fx social- og sundhedsassistentuddannelse og uddannelsen til industrioperatør

Erhvervsakademiuddannelser
fx. farmakonomuddannelsen

Professionsbacheloruddannelser
fx bioanalytikeruddannelsen og uddannelsen til jordemoder

Universitetsbacheloruddannelser/Kandidatuddannelser
fx lægeudddannelsen og uddannelsen til psykolog


Region Midtjyllands vision for grunduddannelser er:

"..at bidrage til at uddanne elever og studerende i praktikophold i regionen, så de kan matche fremtidens sundhedsvæsen og arbejdsmarked".

Region har seks pejlemærker for grunduddannelser af høj kvalitet på relevante og praksisnære uddannel­sessteder.

De seks pejlemærker er:

  1. Der er sammenhæng mellem teori og praksis med opmærksomhed på fremtidens kompetencebehov
  2. Elever, studerende og ansatte lærer gensidigt med afsæt i nysgerrig, understøttende og tværfaglig dialog
  3. Elever og studerende oplever sig mødt og anerkendt
  4. Forholdet mellem antal elever, studerende og ansatte er balanceret
  5. Der er opmærksomhed på rekruttering af fremtidige medarbejdere
  6. Aftagerperspektivet inddrages i formelle rammer for uddannelserne 


Pejlemærkerne er beskrevet mere uddybende i Region Midtjyllands Politik for grunduddannelser.