Region Midtjylland ønsker aktivt at understøtte den forsatte kvalitetsudvikling af yngre lægers videreuddannelse. Regionen afsætter derfor initiativmidler med en årlig finansiering på 1 mio. kr. Pengene er øremærket initiativer, forskning og projekter indenfor området mhp. at udvikle kvaliteten indenfor lægers videreuddannelse.

Initiativmidlerne er blevet uddelt siden 2012, med en årlig finansiering på ca. 1 mio. kroner.

Initiativmidlernes fokusområder er:

  • at fremme initiativer på afdelinger og hospitaler der kan bidrage til den fortsatte kvalitetsudvikling indenfor lægelig videreuddannelse
  • at give mulighed for at opnå økonomisk støtte til kvalitetsudviklende og uddannelsesrelaterede forskningsprojekter
  • at bidrage til øget fokus på rammerne for og indholdet i uddannelsesmiljøet for yngre læger i Region Midtjylland.

Tildeling af initiativmidler sker efter ansøgning.

Ansøgning:

I 2022 vil der være åben for ansøgninger til Initiativmidlerne i perioden fra den 15. april til 31. maj 2022. Afgørelsen om fordelingen af Initiativmidler ventes at ligge klar i slutningen af juni 2022.

Ansøgning sendes pr mail til vus@stab.rm.dk. I emnefeltet anføres ”Ansøgning initiativmidler” og en kort titel. 

 

Revideret 21-03-2022