Formålet med den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Alle læger, som ønsker at gennemgå en videreuddannelse til speciallæge, skal først have opnået en autorisation som læge og dernæst have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Den kliniske basisuddannelse skal fungere som læringsramme for den nyuddannede læges overgang fra den universitære uddannelse til det kliniske arbejde. Den kliniske basisuddannelse drejer sig med andre ord om at ”lære at være læge”, at komme til at føle sig hjemme i den hvide kittel og samtidig udvikle det ansvar, som hører til samme kittel.

Den kliniske basisuddannelse består af 2 på hinanden følgende ansættelser á 6 måneder. Information fra Sundhedsstyrelsen om basisuddannelsen generelt, tilmelding, målbeskrivelse mv. kan ses her.
Information fra Sundhedsstyrelsen

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for at tilrettelægge det enkelte uddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer samt praksistutorer, således at kompetencerne i den gældende målbeskrivelse kan opfyldes.

Ansættelsesstedet og basislægen udarbejder indenfor rammerne af uddannelsesprogrammet en individuel uddannelsesplan. Den individuelle uddannelsesplan skal beskrive forventninger til kompetenceudvikling, og hvorledes denne kompetenceudvikling skal finde sted.

Som hjælp til at udfærdige det individuelle uddannelsesprogram har Videreuddannelsesregion Nord udarbejdet en portefølje, som findes her.

Portefølje for Den Kliniske Basisuddannelse
Logbog for Den Kliniske Basisuddannelse

Valg af forløb i den kliniske basisuddannelse foregår elektronisk på www.basislaege.dk

Sammenhængende uddannelsesforløb

I Region Midtjylland oprettes der sammenhængende uddannelsesforløb indenfor enkelte specialer (Almen medicin, Psykiatri og Kirurgi). Uddannelsesforløbene kan f.eks. indeholde både KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse. Læs mere her.

Sammenhængende uddannelsesforløb

De aktuelle stillingsopslag findes her.

Uddannelsesforløb der inkludere KBU