Mads Skipper
Sekretariatschef

Tlf: 6146 3137
madsskip@rm.dk

Opgaver:

 • Ledelse 
 • Økonomi

Marianne Wolf
Vicekontorchef

Tlf: 4023 6880
Marianne.Wolf@stab.rm.dk

Opgaver:

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Fagligt ansvar for erhvervsuddannelser og  professionsuddannelser
 • Arbejdsmiljø
 • Internt sekretariat

Anne Krog Skovbo
Professionsbachelor

Tlf: 2161 0963
annskb@rm.dk

Specialer

 • Almen medicin
 • Pædiatri

Andre opgaver

 • VUS-møder
 • Læreplads-AUH
 • Pæhospitale uddannelser
 • Hjemmesider (videreuddannelsen-nord.dk + rm.dk)

Bertil Selde Krogh
AC-fuldmægtig

Tlf: 3052 0517
bertil.krogh@rm.dk

Opgaver

 • Projektleder - uddannelseslæge.dk
 • Udvikling af IT-systemer
  • Evaluer.dk
  • Logbog.net
  • Videreuddannelsen.dk

 

Birthe Mikkelsen
AC-fuldmægtig

Tlf: 2162 0022
birte.mikkelsen@stab.rm.dk

Opgaver:

 • SOSU
 • Arbejdsmiljø
 • Specialpsykologer
 • Næstfmd. LMU
 • Præhospitale uddannelser
 • Læreplads-AUB
 • Sundhedsadministrative uddannelser, incl lægesekretærer

Casper Larsen
AC-fuldmægtig

Tlf: 2162 0054
caplar@rm.dk

Specialer

 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk genetik
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk basisuddannelse (KBU)

Andre opgaver

 • Specialpsykologer
 • Prognose og dimensionering
 • Revision af lægelig videreuddannelse

Esther Warming
AC-fuldmægtig

Tlf: 29335778
esthwarm@rm.dk

Opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser
  • Radiografer
  • Jordemødre
  • Bioanalytikere
  • Ernæring og Sundhed
  • Sygeplejersker
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
  • Kræft
  • Psykiatri
  • Intensiv
  • Anæstesi
  • Sundhedspleje
 • Økonomi inkl puljer og initiativmidler
 • Oversigt - uddannelsesstillinger (LUS)
 • Læreplads AUB
 • Akutområdet - herunder RUR-akut-sygeplejersker


Helle Petersen
Sekretær

Tlf: 7841 0770
helpeter@rm.dk

Opgaver

 • Økonomi
 • Indkøb
 • Kontorpakke, FIP m.v.
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • ESDH-superbruger - journalisering
 • E-dok
 • Specialpsykologer
 • Kolorektale fellows
 • Forskningstræningsafregning
 • Specialevalgsdag
 • Kontorets hovednummer

Specialer

 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Klinisk biokemi
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk fysiologi og nukl.
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk onkologi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Ortopædkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

 


Inger Thorst

Chefsekretær

Tlf: 7841 0760
inger.thorst@stab.rm.dk

Opgaver

 • Chefsekretær
 • Uddannelsesprogrammer
 • Introduktion
 • ESDH-superbruger – dagsordensmodul
 • VUS-funktionspostkasse
 • SU-funktionspostkasse
 • Personalemøder
 • PKL
 • Akutområdet
 • SVADA
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Kontorets hovednummer

Specialer

 • Anæstesiologi
 • Akut
 • Arbejdsmedicin
 • Gynækologi
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Gastroent/ hepatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Hæmatologi
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Kardiologi
 • IM: Lungemedicin
 • IM: Nefrologi
 • IM: Reumatologi
 • Patologisk anatomi
 • Pædiatri
 • Retsmedicin
 • Samfundsmedicin

Kasper Clausen
AC-fuldmægtig

Tlf: 2144 0397
kascla@rm.dk

Specialer 

 • Almen medicin
 • Klinisk Biokemi
 • Psykiatri

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Læringskurser
 • PKL/PUF
 • Psykiatri Task Force
 • Udenlandske læger

Maja Bertz Hansen
AC-fuldmægtig

Tlf: 3053 6832
Maja.Bertz@stab.rm.dk

Specialer

 • Akut medicin
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk onkologi
 • Retsmedicin

Andre opgaver

 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Akutområdet
 • Juridiske ad hoc opgaver
 • Færdigheds- og simulationstræning
 • Læringskurser
 • Forskningstræning
 • Udenlandske læger
 • Uddannelsesprogrammer
 • Personaledata
 • Revision af LVU

 


Margit Højbjerg 
Kontorassistent

Tlf: 7841 0780
Margit.hojbjerg@rm.dk

Opgaver

 • Klinisk Basisuddannelse
 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 • Support IT-systemer
  • evaluer.dk
  • logbog.net
  • videreuddannelsen.dk 
 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV)
 • Indkøb
 • EUD-aftalen

Specialer

 • Almen medicin
 • B&U Psykiatri
 • Dermato-venerologi
 • Klinisk genetik
 • Klinisk immunologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Øre-Næse-Hals

Mette Dahl Jacobsen
AC-fuldmægtig

Tlf.: 9243 9037
mette.dahl@stab.rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Anæstesiologi
 • Arbejdsmedicin
 • Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
 • Patologi
 • Radiologi
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Region Nordjylland; Samarbejdsforum m.m.
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Kompetenceudvikling af speciallæger

Rune Kramer Knudsen
AC-fuldmægtig

Rune.Knudsen@midt.rm.dk 

Specialer

 • IM: Kardiologi
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Hæmatologi
 • IM: Gastroent/Hepatologi
 • IM: Lungemedicin

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Personaledata
 • Allergologi efteruddannelse
 • Revision af lægelig videreuddannelse

Sanne Nørgaard Hvidbjerg
AC-fuldmægtig

Tlf: 2113 1573
sahvid@rm.dk 

Barsel

Sanne Steenfeldt Tipsmark
AC-fuldmægtig

Tlf: 2027 4869
saecri@rm.dk

Specialer

 • Gynækologi-obstetrik
 • IM: Reumatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Nefrologi

Andre opgaver

 • Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe
 • SOSU
 • Opgaveflytning
  • Koloskoperence sygeplejersker
  • Gastroskoperende sygeplejersker
  • Sonografer
  • Beskrivende radiografer

 

Trine Kirkegaard Petersen
Specialkonsulent

Tlf.: 2490 8903
trine.kirkegaard.petersen@stab.rm.dk

Specialer

 • Dermatologi-venerologi
 • Oftalmologi
 • Øre-næse-hals
 • Urologi
 • Akutmedicin

Andre opgaver

 • Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
 • Revision af LVU
 • VUSAM
 • SVADA
 • Kurser og teoretisk uddannelse - læger
 • UUU
 • Fellowship urologi
 • Akut området - herunder RUR-Akut-Læger

Sofie Brøndum Kristensen
AC-fuldmægtig

Tlf: 5170 6910
sobkri@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Kæbekirurgi
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Ortopædkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Plastikkirurgi

Andre opgaver

 • SOSU
 • Serviceassistenter
 • Medicinstuderende
 • Psykologstuderende
 • Colorectal fellows
 • Oversigt - uddannelsesstillinger (LUS)
 • Hjemmesider (videreuddannelsen-nord.dk + rm.dk)

Ulla Gottlieb Kirkegård
AC-fuldmægtig

Tlf: 2119 3595
Ulla.Kirkegaard@stab.rm.dk

Opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser
  • sygeplejersker
  • ergoterapeuter
  • fysioterapeuter
  • psykomotoriske terapeuter
 • Opgaveflytning
 • Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads
 • Psykologhjælp til ansatte
 • FIF-kursister

 

Revideret 21-06-2022