Mads Skipper
Sekretariatschef

Tlf: 6146 3137
madsskip@rm.dk

Opgaver:

 • Ledelse 
 • Økonomi

Marianne Wolf
Vicekontorchef

Tlf: 4023 6880
Marianne.Wolf@stab.rm.dk

Opgaver:

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Fagligt ansvar for erhvervsuddannelser og  professionsuddannelser
 • Arbejdsmiljø
 • Internt sekretariat

Bertil Selde Krogh
AC-fuldmægtig

Tlf: 3052 0517
bertil.krogh@rm.dk

Specialer

 • Arbejdsmedicin
 • Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
 • Ortopædkirurgi
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Udenlandske læger
 • Kompetenceudviklilng af speciallæger
 • Generelt vedrørende Århus Universitet, Human First mm..
 • Arbejdsstyrkeplanlægning
 • Prognose og dimensionering
 • Serviceassistenter
 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads

Birthe Mikkelsen
AC-fuldmægtig

Tlf: 2162 0022
Birte.Mikkelsen@stab.rm.dk

Opgaver:

 • SOSU
 • Arbejdsmiljø
 • Specialpsykologer
 • Næstfmd. LMU
 • Introduktion
 • Præhospitale uddannelser
 • Praktikplads-AUB
 • Sundhedsadministrative uddannelser, incl lægesekretærer

Ditte Louise Egeskov Munkedal

Hoveduddannelseslæge, Samfundsmedicin
Tlf: 2945 2355
Email: dimunk@rm.dk

Specialer

 • Pædiatri
 • Kl. genetik
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Hæmatologi
 • Thoraxkirurgi

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • SOSU
 • Prognose & Dimensionering
 • VUS-møder

 

Esther Warming
AC-fuldmægtig

Tlf: 29335778
esthwarm@rm.dk

Opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser
  • Radiografer
  • Jordemødre
  • Bioanalytikere
  • Ernæring og Sundhed
  • Sygeplejersker
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
  • Kræft
  • Psykiatri
  • Intensiv
  • Anæstesi
  • Sundhedspleje
 • Økonomi inkl puljer og initiativmidler
 • Oversigt - uddannelsesstillinger (LUS)
 • Praktikplads AUB
 • Akutområdet - herunder RUR-akut-sygeplejersker

Karen Norberg
AC-fuldmægtig

Tlf: 2933 5771
karen.norberg@stab.rm.dk

Specialer

 • Kirurgi
 • IM: Kardiologi
 • IM: Lungemedicin
 • IM: Gastroent/hepatologi

 

Andre opgaver

 • Karriererådgivning
 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Udenlandske læger
 • Colorectal fellows
 • Allergi-task force

Kasper Bjerregaard
AC-fuldmægtig

Tlf: 6115 2062
kasbj@rm.dk

Opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Hjemmesider
  • Videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk
 • Udvikling af IT-systemer
  • Evaluer.dk
  • Logbog.net
  • Videreuddannelsen.dk
 • "En læge tæt på dig"

Kasper Clausen
AC-fuldmægtig

Tlf: 2144 0397
kascla@rm.dk

Specialer 

 • Almen medicin
 • B&U psykiatri
 • Klinisk Biokemi
 • Psykiatri

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Læringskurser
 • PKL
 • Psykiatri Task Force

Maja Bertz Hansen
AC-fuldmægtig

Tlf: 3053 6832
Maja.Bertz@stab.rm.dk

Specialer

 • Akut medicin
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Kl. Farmakologi
 • Kl. Mikrobiologi
 • Kl. Onkologi
 • Retsmedicin

Andre opgaver

 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Akutområdet
 • Ad hoc juridiske opgaver
 • Færdigheds- og simulationstræning
 • Læringskurser
 • Forskningstræning
 • Personaledata

Maria Langschwager
Hoveduddannelseslæge, Samfundsmedicin

Tlf: 2361 7653
marlangs@rm.dk

Specialer

 • Plastikkirurgi
 • Kæbekirurgi
 • Karkirurgi
 • B&U psykiatri
 • Anæstesiologi

Andre opgaver

 • Specialpsykologer
 • VUS-møder
 • Kompetenceudvikling af speciallæger
 • Medicinstuderende
 • Psykologistuderende

 

Mette Dahl Jacobsen
AC-fuldmægtig

Tlf: 9243 9037
mette.dahl@stab.rm.dk

Specialer

 • Patologi
 • Radiologi
 • Klinisk immunologi
 • KBU

  Andre opgaver
 • DRRLV
 • Region Nordjylland, samarbejdsforum mm.
 • Udvikling ift it-systemer
  • evaluer.dk
  • logbog.net
  • videreuddannelsen.dk
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads

Sanne Nørgaard Hvidbjerg
AC-fuldmægtig

Tlf: 2113 1573
sahvid@rm.dk 

Specialer

 • Pædiatri
 • Kl. genetik
 • Anæstesiologi
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Hæmatologi

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Tillægsaftaler
 • SOSU
 • Hjemmesider
  • videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk

Sanne Steenfeldt Tipsmark

Sanne Steenfeldt Tipsmark
AC-fuldmægtig

Tlf: 2027 4869
saecri@rm.dk

Specialer

 • Gynækologi-obstetrik
 • IM: Reumatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Nefrologi

Andre opgaver

 • Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe
 • SOSU
 • Opgaveflytning
  • Koloskoperence sygeplejersker
  • Gastroskoperende sygeplejersker
  • Sonografer
  • Beskrivende radiografer

 

Trine Kirkegaard

Trine Kirkegaard Petersen
AC-fuldmægtig

Mobil: 2490 8903
trine.kirkegaard.petersen@stab.rm.dk

Specialer

 • Dermatologi-venerologi
 • Oftalmologi
 • Øre-næse-hals
 • Urologi
 • Akutmedicin

Andre opgaver

 • Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
 • VUSAM
 • SVADA
 • Kurser og teoretisk uddannelse - læger
 • UUU
 • Fellowship urologi
 • Akut området - herunder RUR-Akut-Læger

Ulla Gottlieb Kirkegård

Ulla Gottlieb Kirkegård
AC-fuldmægtig

Tlf: 2119 3595
Ulla.Kirkegaard@stab.rm.dk

Opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser
  • sygeplejersker
  • ergoterapeuter
  • fysioterapeuter
  • psykomotoriske terapeuter
 • Opgaveflytning
 • Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads
 • Psykologhjælp til ansatte

 

Helle Petersen


Helle Petersen
Sekretær

Tlf: 7841 0770
helpeter@rm.dk

Opgaver

 • Økonomi
 • Indkøb
 • Kontorpakke, FIP m.v.
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • ESDH-superbruger - journalisering
 • SOSU
 • Forskningstræningsafregning

Specialer

 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Kl. biokemi
 • Kl. farmakologi
 • Kl. fysiologi og nukl.
 • Kl. mikrobiologi
 • Kl. onkologi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Ortopædkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

Inger Thorst


Inger Thorst

Chefsekretær

Tlf: 7841 0760
inger.thorst@stab.rm.dk

Opgaver

 • Chefsekretær
 • Uddannelsesprogrammer
 • Introduktion
 • ESDH-superbruger – dagsordensmodul
 • VUS-funktionspostkasse
 • SU-funktionspostkasse
 • Personalemøder
 • PKL
 • Akutområdet
 • SVADA
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse

Specialer

 • Anæstesiologi
 • Akut
 • Arbejdsmedicin
 • Gynækologi
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Gastroent/ hepatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Hæmatologi
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Kardiologi
 • IM: Lungemedicin
 • IM: Nefrologi
 • IM: Reumatologi
 • Patologisk anatomi
 • Pædiatri
 • Retsmedicin
 • Samfundsmedicin

Margit Højbjerg Nielsen


Margit Højbjerg 
Kontorassistent

Tlf: 7841 0780
Margit.hojbjerg@rm.dk

Opgaver

 • KBU
 • Evaluer.dk – support
 • Logbog.net – support
 • Videreuddannelsen.dk - support
 • Indkøb af kontorartikler
 • DRRLV
 • EUD-aftalen
 • Specialpsykologer
 • Kontorets hovednummer

Specialer

 • Almen medicin
 • B&U psykiatri
 • Dermatologi-venerologi
 • Kl. Genetik
 • Kl. Immunologi Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Øre-næse-hals
 • KBU