Velkommen som social- og sundhedsassistentelev ved Region Midtjylland.

På disse sider er samlet relevant information for dig som er elev på Social- og sundhedsskolerne i Horsens, Randers og Aarhus. 

Løn og ansættelsesvilkår

Kontaktoplysninger og kommunikation

Tavshedspligt m.v.

Økonomi under uddannelsen

Fravær fra skole og praktik

Ferie

Graviditet, barsel og børn

Forlængelse og ophævelse af uddannelse