I løbet af dit uddannelsesforløb som speciallæge kan der indtræffe begivenheder, der gør det nødvendigt at ændre på forløbet. Det kan f.eks. være barselsorlov, orlov til forskning eller længere sygdomsforløb. Hvad du skal gøre i den forbindelse afhænger af, hvor du er i dit uddannelsesforløb.

Ændringer under Klinisk basisuddannelse

Ændringer under introduktionsuddannelse

Ændringer under hoveduddannelse

Erstatningsansættelser

Ved orlov eller andre typer afvigelser fra et uddannelsesforløb, er det nødvendigt med en erstatningsansættelse.
Ansættelsen skal godkendes til uddannelse i det pågældende uddannelseselement. Videreuddannelsessekretariatet sørger for godkendelsen af en erstatningsansættelsen. Uddannelsessøgende læger kan kontakte sekretariatet for at sikre sig at den påtænkte erstatningsansættelse lever op til kravene i uddannelsesbestemmelserne. 

Læs mere om erstatningsansættelser

 

Vær særlig opmærksom på...

I forbindelse med ændringer, skal du være særligt opmærksom på disse to regler fra bekendtgørelsen:

 

  • 6 måneders kravet (se bekendtgørelsen §11, stk. 4). For at et uddannelsesforløb skal kunne godkendes, skal det som udgangspunkt være på minimum 6 måneders sammenhængende uddannelse. Barselsorlov gælder ikke som en afbrydelse.
  • To-stedskravet (se bekendtgørelsen § 8, stk. 3). Det er et krav, at din hoveduddannelse skal indeholde to ansættelsessteder, hvor hver ansættelses skal være på minimum 12 måneder. De to ansættelsessteder skal være inden for specialet.