Danske Regioner har på vegne af de 5 regioner fastlagt en ansættelsesprocedure for ansættelse af læger i hoveduddannelse. Formålet med proceduren er at sikre en effektiv og ensartet sagsgang i forbindelse med udvælgelse af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Notat om procedure for ansættelse i hoveduddannelse - Danske Regioner