Videreuddannelsesregion Nord har på forsøgsbasis fået lov til at arbejde med sammenhængende uddannelsesforløb, der kobler forskellige dele af den lægelige videreuddannelse i samlet forløb.

Eksempelvis kan der oprettes uddannelsesforløb, hvor en uddannelsessøgende læge ansættes i et forløb, der både indeholder KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse. Derudover kan der være tale om forløb, hvor man ansættes i KBU og Introduktionsuddannelse eller Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse.

På nuværende tidspunkt har Videreuddannelsesregion Nord fået godkendt følgende sammenhængende uddannelsesforløb i årene 2018-2023

Almen Medicin Region Midtjylland:

  • KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse

Forløbene i Almen medicin er alene placeret geografisk i den vestlige del af Region Midtjylland.

Almen Medicin Region Nordjylland:

  • KBU & Introduktionsuddannelse
  • KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse

Forløbene i Almen medicin er alene placeret geografisk i Region Nordjylland

Psykiatri

  • KBU & Introduktionsuddannelse
  • KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse
  • Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse

Forløbene med Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse foregår i hele Videreuddannelsesregion Nord.

Forløbene der indeholder KBU er alene geografisk placeret i Region Nordjylland

Kirurgi

  • KBU & Introduktionsuddannelse
  • KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse

Forløbene i Kirurgi er alene placeret geografisk i Region Nordjylland

Neurologi

  • Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse