Personer med udenlandsk lægeuddannelse skal autoriseres efter reglerne om dansk autorisation, for at kunne arbejde som læge i det danske sundhedsvæsen. Enhver udenlandsk læge skal således inden praktik, prøveansættelse eller regulær ansættelse have vurderet sin uddannelse erhvervet i udlandet. Sundhedsstyrelsen foretager vurderingen af, om den udenlandske lægeuddannelse kan sidestilles med den danske lægeuddannelse. Det er Sundhedsstyrelsen, der som den eneste myndighed, tildeler autorisationer.

Regionen har, med henblik på at skabe overblik over sagsbehandlingen og proceduren ved ansættelse af udenlandsk sundhedspersonale i Region Midtjylland, udarbejdet en vejledende procedure herom, se:

 

Sundhedsstyrelsens vejledninger:Videreuddannelsessekretariatets kontaktperson for udenlandske læger:

Bertil Selde Krogh
Tlf. 3052 0517
bertil.krogh@stab.rm.dk

Der henvises endvidere til Region Midtjyllands mangfoldighedskonsulent:

Anders K. Kristensen
Tlf. 51270740
Anders.Kristensen@stab.rm.dk