Ret til hurtig udredning og ret til behandling

Fra 1. oktober 2016 er behandlingsretten 1 måned for alle patienter. Det betyder, at retten til udvidet frit sygehusvalg træder i kraft ved ventetid til behandling på over 1 måned. Derudover gælder ret til hurtig udredning (herefter benævnt udredningsretten) for alle patienter. Det betyder, at patienter har ret til udredning inden for 1 måned, hvis det er fagligt muligt. Hvis der ikke kan tilbydes udredning inden for fristen af kapacitetsmæssige årsager, har patienten udvidet frit sygehusvalg til behandling.

Formålet med udredningsretten er, at alle patienter får en hurtig afklaring af deres sygdomssituation. Derudover giver udredningsretten tovholderfunktionen til hospitalerne, hvilket betyder, at patienter henvist til udredning fra praktiserende læge ikke skal sendes tilbage til praktiserende læge, før den samlede udredning er afsluttet, og der er truffet beslutning om, hvilket behandlingstilbud patienten skal have, eller mistanken om sygdom er afkræftet.

Notat om beslutninger i Region Midtjylland

Vedlagte notat har til formål at samle op på de beslutninger, der er truffet internt i Region Midtjylland og i fællesskab med de andre regioner, samt de spørgsmål, der er dukket op i forbindelse med implementeringen af udredningsretten og behandlingsretten. Notatet har desuden til formål at sikre en ensartet praksis og håndtering af udrednings- og behandlingsretten på tværs af regionens hospitaler.

Notat om lovgivning og centrale definitioner

Orientering til de praktiserende læger om udredningsretten:


Orientering om udredningsretten

Da der kan opstå behov for at opdatere ovenstående materiale, vil hospitalerne altid kunne finde de nyeste versioner på denne side.