Hvilken hjælp skal der være til borgerne i den nordvestlige del af Region Midtjylland, når akuthospitalet i Gødstrup er bygget færdigt?

På disse sider kan du læse om planerne for det akutte beredskab i den nordvestlige del af Region Midtjylland.

Planen blev vedtaget på regionsrådsmødet den 26. maj 2010

Planen består i hovedtræk af tre elementer: 

  1. Et døgnåbent akuthus i Lemvig, hvor personalet kan behandle mindre skader og lettere tilstande. Akuthuset er også base for en døgndækkende akutbil.
  2. En døgnåben akutklinik i Holstebro 
  3. En national helikoptertjeneste 

Forslaget i høring

Forslag til plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland var i høring fra den 17. marts 2010 og frem til 17. april 2010 kl. 12.00.

Der er kommet 67 høringssvar. Herudover er der kommet 6 høringssvar efter høringsfristens udløb. 

Læs høringssvarene

Borgermøder

I høringsperioden var der tre borgermøder:

Lemvig:

6. april 2010 kl. 19.00 - ca. 21.30
Lemvig Idræts- og Kulturcenter, Christinelystvej 8, 7620 Lemvig
Læs mere og se billeder fra borgermødet i Lemvig

Hvidbjerg:

Mandag den 12. april 2010 kl. 19.00 - ca. 21.30
Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm
Læs mere og se billeder og streaming fra borgermødet i Hvidbjerg

Ulfborg:

Onsdag den 14. april 2010 kl. 19.00 - ca. 21.30
Vestjydsk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg
Læs mere og se billeder og streaming fra borgermødet i Ulfborg

Tidsplan for den politiske behandling og offentlige høring 

  • 9. marts: Forretningsudvalget behandler forslaget til Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland
  • 17. marts: Regionsrådet behandler forslag til Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland
  • 17. marts Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland kommer i offentlig høring
  • 6. april: Borgermøde i Lemvig Idræts- og Kulturcenter
  • Ikke fastsat Borgermøde i Struer
  • 17. april kl. 12.00: Høringsfristen udløber
  • 26. maj: Det endelige planforslag bliver behandlet og formentligt vedtaget af Regionsrådet.