Akutplanen for Region Midtjylland, som regionsrådet vedtog den 24. oktober indebærer blandt andet syv større byggeprojekter på hospitalerne.

En stor del af pengene skal komme fra Regeringens rådgivende udvalg. I den forbindelse har regionen sendt en "ansøgning" om finansiering. "Ansøgningen" indeholder syv prospekter, der beskriver hver af de syv byggeprojekter.


Specialister i front
En af grundpillerne i akutplanen er, at det fremover skal være speciallæger, der tager imod de akutte patienter på hospitalerne. Samtidig bliver det præhospitale beredskab styrket med blandt andet sundhedsfagligt personale i akutbilerne.

Når akutplanen bliver ført ud i livet i løbet af de næste 10 – 20 år, vil der være:

• 5 fælles akutmodtagelser
• 4 akutklinikker
• 12 akutbiler med sundhedsfagligt personale
• 1 visiteret akut medicinsk modtagelse og ”centre of excellence” inden for akutte medicinske patienter
• Ø-beredskab centreret om den praktiserende læge og understøttet af blandt andet telemedicin

Krumtappen i det akutte beredskab er fortsat patientens praktiserende læge og vagtlægen, suppleret med det eksisterende ambulanceberedskab og 112.

Lang indkøring
Planen kræver store ændringer og nybyggerier, og frem for alt mere detailplanlægning før den kan blive udført.
I hele processen vil medarbejderne løbende blive orienteret. 

Når der sker ændringer, der har konsekvenser for borgerne, vil de blive underrettet gennem oplysningskampagner.

Akutplanen og en grafisk fremstilling af fremtidens akutte beredskab kan hentes her.

 Akutplan for Region Midtjylland, Bilag til regionsrådets møde 24. oktober 2007

 Grafisk fremstilling af fremtidens akutberedskab

PDF A3 CMYK 

PDF A3 RGB

 JPEG 72dpi

 JPEG RGB 1024x574Politisk forlig
Natten til tirsdag den 25. september indgik regionsrådet i Region Midtjylland en aftale om fremtidens akutte beredskab. 40 af rådets 41 medlemmer står bag forliget. 

Se forligsteksten

Se powerpoints fra pressemødet den 25. september

Høringssvarene
Fredag den 14. september udløb fristen for at aflevere høringssvar til regionens akutplan. Det blev til i alt 169 høringssvar, som er samlet i et katalog og sendt videre til politikerne i regionsrådet.

Svar fra sundhedsstyrelsen:
Region Midtjylland har modtaget Sundhedsstyrelsens svar og rådgivning til høringsforslaget.

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til forslaget til akutplan kan ses her.