23. maj offentliggjorde administrationen sit forslag til akutplan for Region Midtjylland.

Betænkning
Efter offentliggørelse af administrationens forslag, har underudvalget vedrørende service, kvalitet, plan og struktur drøftet forslaget. Drøftelsen er udmundet i en betænkning, hvor udvalget giver forslaget et par ord med på vejen.

Den videre køreplan
I slutningen af august måned afholdes borgermøder Medarbejderne bliver også inddraget i høringsfasen. via MED-udvalget og på et fælles caféseminar i slutningen af august måned.

”Akutte meninger” Se hele køreplanen for akutplanen i Region Midtjylland