Først kom Sundhedsstyrelsens med deres anbefalinger og bad regionsrådet om at aflevere et høringssvar inden 1. marts. For at sikre et fyldestgørende svar til Sundhedsstyrelsen samlede regionsrådet høringssvar ind fra hospitalerne, lægefaglige specialeråd m.fl. Se høringsvar her.

Åben temadrøftelse 6. februar
om Sundhedsstyrelsens akutrapport.


Foto: Sundhedsdirektør Leif Vestergard Pedersen instruerer Lone de Neergaard fra Sundhedsstyrelsen om brug af AV-udstyr i regionsrådssalen

Reportage: Læs artikel om, hvordan det gik til temamødet.

Oplægholdernes indlæg: Se powerpointpræsentationer her: