På temahøringen 27. marts fremlagde tre ekspert-arbejdsgrupper de overvejelser og anbefalinger, de er nået frem til om indretningen af akutberedskabet.

Læs reportage og se webtransmission fra høringen.

Panelets præsentationer:

Arbejdsgruppernes rapporter:

Arbejdsgruppernes sammensætning og kommissorium
Rapport fra arbejdsgruppen om skadeklinikker
Rapport fra arbejdsgruppen om præhospitalsindsats
Rapport fra arbejdsgruppen om akutmodtagelser
bilag 1 - bilag 2- bilag 3 bilag 4- bilag 5
Notat fra Klinikforum der sammenfatter arbejdsgruppernes rapporter.

Klinikforum: består af cheflægerne og en chefsygeplejerske fra hospitalerne i Region Midtjylland samt repræsentanter for regionens sundhedsstab. Klinikforum har fungeret som styregruppe for de tre arbejdsgrupper.