Høring fra 20.juni -14.september
Regionsrådet besluttede på mødet den 20. juni at sende administrationens forslag til en akutplan i høring frem til 14. september.

En lang række parter fik sendt forslaget i høring. Følgebrev fra regionsrådsformand Bent Hansen til høringsparterne kan ses her. MEN alle andre borgere i Region Midtjylland var også velkomne til at komme med kommentarer og sende deres høringssvar.

Høringssvar
Fredag den 14. september udløb fristen for at aflevere høringssvar til regionens akutplan. Det blev til i alt 169 høringssvar, som er samlet i et katalog og sendt videre til politikerne i regionsrådet.

  • Oversigt over alle høringssvar - læs her
  • En samlet beskrivelse af høringsvarene - læs her
  • Rapport fra de fire borgermøder - læs her
  • Caféseminar med ansatte på hospitalerne - læs her
  • Hver enkelt høringssvar kan læses påsiden her


Administrationens forslag til Akutplanen:

Hent "Akutplan kort fortalt"
Hent det samlede forslag til akutplan

Svar fra sundhedsstyrelsen:
Region Midtjylland har modtaget Sundhedsstyrelsens svar og rådgivning til høringsforslaget.

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til forslaget til akutplan kan ses her.


Bestil: Administrationens forslag til "Akutplan kort fortalt"

For at sikre et bredt kendskab til det forslag som blev sendt i høring, er der udarbejdet en kort version af planen og de præmisser der ligger til grund for anbefalingerne i planen. Denne korte version er samlet i folderen: ”Akutplan kort fortalt”, som kan hentes her. 

Hent forslag til "Akutplan kort fortalt"
Hent det samlede forslag til akutplan

”Akutplan kort fortalt” kan også fås på biblioteker, praktiserende læger og apoteker eller bestilles på telefon: 8728 5000 eller via mail til: kontakt@regionmidtjylland.dk 

Akutdebat: Borgere, medarbejdere og interessegrupper har fortsat mulighed for at stille spørgsmål og blande sig i debatten via debatsiden ”Akutte meninger” .