Grundlaget for søgning af ekspertpanelets midler til Regionshospitalet Horsens er, at Region Midtjylland har udpeget regionshospitalet som akuthospital i forhold til de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har fremlagt i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse.

Projektet andrager 776 mio. kr. til ombygning og renovering af ca. 48.000 m2. Heraf udgør nybygningen ca. 30.000 m2 inklusiv parkeringsanlæg. De resterende cirka 17.000 m2 vedrører tiltrængte renoveringer af blandt andet sengeafsnit og badeværelser, hvor der i forvejen foreligger et påbud om tidssvarende opdatering fra Arbejdstilsynet. Fra bevilling gives, kan projektet færdiggøres inden for seks år, hvorfor den samlede om- og tilbygning af Regionshospitalet Horsens forventes at være afsluttet i 2016.

Regionsrådet vedtog på dets møde den 26. maj 2010 prospektet for regionshospitalet. Ekspertpanelet skal på baggrund af prospektet vurdere, om der skal gives tilsagn til projektet.

Udmelding fra ekspertpanelet

Den 17. november 2010 modtog Region Midtjylland beskeden om, at ekspertpanelet ikke afsætter penge til projektet på Regionshospitalet Horsens. 19. november 2010 modtog Region Midtjylland brev fra Finansministeriet, hvori det blandt andet beskrives, at etablering af akutmodtagelse på Regionshospitalet Horsens er velbegrundet. Desuden vurderer ekspertpanelet, at størrelsen af projektet gør, at det bør indgå fremadrettet i regionens ordinære anlægsramme.

Du kan læse hele brevet fra Finansministeriet om projektet på Regionshospitalet Horsens

Du kan læse meget mere om prospektet ved at klikke på nedenstående billede.