Region Midtjylland fik 26. januar 2009 tilsagn fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om 1,15 mia. kr. til brug for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. Når projektet er gennemført, vil de nye fysiske rammer indeholde en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse og samtidig leve op til de stadig stigende krav til et moderne, rationelt og effektivt regionshospital – til gavn for patienter, pårørende og personale.

Den 16. juni 2010 vedtog Regionsrådet den endelige prospektbeskrivelse for Regionshospitalet Viborg. Prospektbeskrivelsen skitserer blandt andet en nybygning på 29.100 m2, P-hus med 450 pladser og ombygninger af eksisterende bygninger.

Allerede i 2009 vedtog Regionsrådet at igangsætte nybygninger omfattende 4.100 m2. Det drejer sig blandt andet om etablering af sengeafsnit til kardiologiske patienter og flytning af børneambulatoriet. De samlede ny- og ombygninger forventes færdige i 2018.

Endeligt tilsagn
Den 17. november 2010 indstillede regeringens eksperpanel, at prospeketet for Regionshospitalet Viborg skulle modtage 1,15 mia. kr. To dage senere bekræftede Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder, at regeringen har i sinde at følge ekspertpanelets indstilling. Derved kan første spadestik til det store projekt blive taget i 2011.

Den samlede prospektbeskrivelse finder du ved at klikke på nedenstående billede.