Region Midtjylland og Aarhus Universitet fremsendte i september 2011 efter anmodning fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium projektforslag til Det Nationale Center for Partikelterapi i forbindelse med Onkologisk Afdeling ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Forslaget var udarbejdet i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Ministeriet har anmodet Sundhedsstyrelsen om som led i specialeplanlægningen at træffe beslutning om placeringen af et kommende partikelterapianlæg i Danmark. Det vil blandt andet ske på baggrund af rådgivning fra et panel af internationale eksperter med særlig indsigt på området. 

Der er nu gået et år siden det første projektforslag blev udarbejdet. Sundhedsstyrelsen har derfor anmodet om et opdateret projektforslag til det internationale panel. Det opdaterede forslag er fremsendt til Sundhedsstyrelsen den 3. september 2012, og kan ses her.