Høringsperiode for ny fødeplan er afsluttet. Endelig udkast til politisk behandling forventes i 1. kvartal 2021.

Region Midtjylland skal have en ny fødeplan i 2021. Regionen lægger bl.a. op til, at forløbet for den enkelte gravide i højere grad skal tilrettelægges så individuelt som muligt.

Fx med et styrket fokus på sårbare gravide og mere inddragelse i beslutningerne i forbindelse med det samlede graviditetsforløb.

Samtidig er der også øget fokus på brug af digitale løsninger. Fx med en digital svangrejournal og muligheden for bistand og rådgivning via app-løsninger.

Høringen af den nye fødeplan foregik i perioden 2. november 2020 til 18. januar 2021. Vi vil gerne takke alle parter for indkomne høringssvar.

Vi forventer et endeligt udkast til politisk behandling i løbet af 1. kvartal 2021.