Regionrådet har godkendt at sende en ny fødeplan i høring.

Med den nye plan lægger Region Midtjylland bl.a. op til, at forløbet for den enkelte gravide i højere grad skal tilrettelægges så individuelt som muligt.

Fx med et styrket fokus på sårbare gravide og mere inddragelse i beslutningerne i forbindelse med det samlede graviditetsforløb.

Samtidig er der også øget fokus på brug af digitale løsninger. Fx med en digital svangrejournal og muligheden for bistand og rådgivning via app-løsninger.

Høringen af den nye fødeplan foregår i perioden 2. november 2020 til 18. januar 2021. Efter høringsprocessen forventes et endeligt udkast at kunne forelægges til politisk godkendelse i løbet af 1. kvartal 2021.

Høringssvar kan sendes på sundhed.hoering.foedeplan@rm.dk