Den 18. juni 2008:
Regionsrådet vedtog at pege på et område ved Gødstrup som placering for det nye hospital i Vestjylland.

Den 27. november 2008:
Regeringens nedsatte rådgivende udvalg offentliggør deres rapport og indstilling til Regeringen omkring udmøntning af de første 15 mia. kr. af Kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til en ny sygehusstruktur.

Den 19. december 2008
Regionsrådet sender bemærkninger til rapporten fra det rådgivende udvalg til Danske Regioner.

Den 26. januar 2009:
Regeringen offentliggør deres udmøntning af de første 15 mia. kr.

Den 3. februar 2009:
Forretningsudvalget anbefaler et arbejdsgrundlag omkring hospitalsinvesteringer i Region Midtjylland.

Dagsordenstekst fra Forretningsudvalgsmøde den 3. februar 2009

19. februar 2009           
Rådgivningsopgaven annonceres på www.regionsudbud.dk

23. februar 2009
Orientering om kommissorium på Regionsrådets temamøde

24. februar 2009
Godkendelse af kommissorium i Forretningsudvalget

5. marts 2009 kl. 15.00
Deadline for afgivelse af tilbud på rådgivningsopgaven

11. marts 2009              
Indgåelse af aftale med rådgivningsfirma

25. maj 2009 kl. 09.00
Aflevering af rapport til Region Midtjylland

26. maj 2009               
Rådgiver forelægger rapporten for Regionsrådet i Region Midtjylland

26. maj 2009 og 4. juni 2009            
Politisk behandling af rapporten

5. juni 2009                 
Rapporten afleveres til Det Rådgivende Udvalg

6. oktober 2009
Statsminister Lars Løkke Rasmussen nævner i Folketingets åbningstale, at der skal bygges nyt hospital i Gødstrup.

November 2009
Udmelding om nyt hospital i Gødstrup. Der anmodes samtidig om, at Region Midtjylland udarbejder en plan for akutbetjening i Nordvestjylland.

26. maj 2010
Regionsrådet godkender nyt ansøgningsmateriale til ekspertpanelet vedrørende Det nye hospital i Gødstrup. Samtidig vedtager Regionsrådet en plan for akutberedskabet i Nordvestjylland.

Læs mere om dagsordenpunktet her.

28. oktober 2010
Fem konsortier udvælges til at byde på opgaven som totalrådgiver for byggeriet af nyt hospital ved Gødstrup.

Se nyheden på regionens hjemmeside her.

17. november 2010
Regeringens ekspertpanel indstiller, at Region Midtjyllands byggeri af nyt sygehus i Vestjylland finansieres med 3,15 mia. kr.

19. november 2010
Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder udtaler, at regeringen vil følge ekspertpanelets anbefalinger.