Regionsrådet vedtog den 24. oktober 2012, at Palliationsplan II udgør fundamentet for den fremtidige udbygning af den palliative indsats i Region Midtjylland.

Palliationsplan II indeholder en række anbefalinger:
· Døgndækkende palliativt vagtberedskab
· Justering af de palliative teams optageområder
· Styrkelse af de palliative team og harmonisering af disse
  på tværs af regionen
· Etablering af specialiseret palliativt afsnit
· Samling af palliative funktioner på hospitalerne
· Styrkelse af udvikling, uddannelse og forskning
· Overvejelser om placeringen af ni nye hospicepladser.

Palliationsplan II er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hospitalernes palliative team, hospicerne, Det Palliative Råd, hospitalsledelserne, de praktiserende læger og kommunerne.

Regionsrådet vedtog i Budget 2013 at påbegynde realiseringen af Palliationsplan II.

Se link: Palliationsplan II