Regionsrådet godkendte den 20. marts 2013 Psykiatriplan 2013-16– Strategier for udviklingen i Region Midtjyllands psykiatri 2013-16.

Psykiatriplan 2013-16 kan ses her.

Psykiatriplan 2013-16, som bygger videre på Region Midtjyllands første psykiatriplan fra 2008, har hovedvisionen ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom”, og den indeholder 12 indsatsområder, der tilsammen skal realisere den overordnede ambition, og håndtere de udfordringer, psykiatrien i Region Midtjylland står overfor de kommende år:

Under overskriften ”Bedre behandling” behandles indsatsområderne:

 • Hovedaktør i eget liv
 • Styrkelse af den faglige kvalitet
 • Bedre sikkerhed for patienter, personale og samfund
 • Fortsat specialisering af psykiatriens ydelser
 • Mere kliniknær forskning

Under overskriften ”Længere liv” behandles indsatsområderne:

 • Nedbringelse af overdødeligheden blandt mennesker med psykisk sygdom
 • Forstærket integration og samarbejde mellem psykiatri og somatik

Under overskriften ”Til flere med psykisk sygdom” behandles indsatsområderne:

 • Psykiatrien i det hele og sammenhængende sundhedsvæsen
 • Øget produktivitet og effektivitet i psykiatrien

Under overskriften ”Tværgående indsatsområder” behandles følgende:

 • Innovation og anvendelse af ny teknologi i psykiatrien
 • De fysiske rammer for fremtidens psykiatri
 • Psykiatrien som attraktiv arbejdsplads

Psykiatriplan 2013-16 har været i høring, og der er modtaget i alt 51 høringssvar, som har givet anledning til en række mindre justeringer.

Psykiatriplan 2013-16 er resultatet af en lang og givende proces, hvor samarbejdsparter fra kommunerne, praksissektoren, bruger- og pårørendeforeninger, ledere og personale fra psykiatrien m.fl. har været inddraget. Der er således hentet inspiration til udarbejdelsen af psykiatriplanen fra psykiatriens mange samarbejdspartnere og interessenter samt fra psykiatriens egne rækker.