Udredning af den fremtidige organisering af Paraplegifunktionen i Region Midtjylland

Som opfølgning på hospitalsplanen i Region Midtjylland har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en faglig udredning af rygmarvsskadebehandling og -rehabilitering i Vestdanmark.

Udredningen indeholder en beskrivelse af organiseringen, overvejelser omkring eventuelle udfordringer vedrørende den nuværende organisering samt modeller og anbefalinger for den fremtidige organisering af rygmarvsskadebehandling og -rehabilitering i Vestdanmark.

Processen

  • 13. oktober 2010 regionsrådet godkendte, at udredningen blev sendt i høring
  • 15. oktober høringsperioden begyndte
  • 1. december høringsperioden udløb

Udredningen af rygmarvsskadebehandling og –rehabilitering i Vestdanmark, følgebrev fra Regionsrådsformand Bent Hansen og en liste over høringsparter kan hentes her ved at klikke på den markerede tekst.

Høringsfristen udløb den 1. december 2010 og alle indkomne høringssvar kan læses her.

Den politiske behandling af rapporten var oprindeligt planlagt til det førstkommende regionsrådsmøde i 2011, men må desværre udskydes. Paraplegi-udredningen vil derfor ikke være på dagsordenen for regionsrådet den 19. januar 2011, som det har fremgået af de oprindelige tidsplaner. Der arbejdes på en revideret tidsplan for den videre proces.