Region Midtjylland og Aarhus Universitet har i 2012 indgået et nyt aftalekompleks om samarbejdet på sundhedsområdet. Aftalerne indebærer, at regionen og universitetet har udvidet og intensiveret det tætte samarbejde, der igennem en lang årrække har været omkring Aarhus Universitetshospital.

Med de nye aftaler er samarbejdet omkring regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og præhospitalet intensiveret, ligesom folkesundhedsområdet er blevet omfattet af de overordnede aftaler.

Samarbejdet indebærer desuden, at forskningsansvaret i hele det regionale sundhedsvæsen er overdraget til Aarhus Universitet under henholdsvis Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed.  

Aftalerne fremgår af følgende link:

Hovedaftale

Underaftaler