Specialeplanlægning 
 

Specialeplanlægning

- varetagelse af specialefunktioner på de enkelte hospitaler

Hospitalernes basale opgaver kaldes hovedfunktioner. Hovedfunktioner udgør klart hovedparten af hospitalernes samlede opgaver og må som udgangspunkt være på alle hospitaler.

Specialfunktioner er til sammenligning de mere komplekse og/eller sjælden opgaver, som hospitalerne varetager. For at et hospital kan varetage en specialfunktion kræves det, at hospitalet har fået Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Specialfunktioner består af:

  • Regionsfunktioner, der som udgangspunkt højst kan være tre steder i hver region.
  • Højtspecialiserede funktioner, der som udgangspunkt kun er 1-3 steder på landsplan.

Gældende specialeplan finder du her:

 Den gældende specialeplan