Specialeplanlægning 
 

Hvilke specialfunktioner skal være på hvilke hospitaler? Det er krumtappen i den specialeplan, som blev vedtaget i 2010, og som nu er ved at blive gentænkt

 

Processen med specialeplanlægning foregår nationalt, og Sundhedsstyrelsen står i spidsen for arbejdet.

Den nye specialeplan blev offentliggjort den 1. marts 2017 og vil for de fleste funktioners vedkommende skulle være implementeret pr. 1. juni 2017. Den nye specialeplan er gældende fra implementeringstidspunktet.

Her på siderne kan du læse om Region Midtjyllands arbejde med specialeplanen, få information om processen og finde baggrundsmateriale.


Læs mere 

 
 
 

 Den gældende specialeplan 

 Specialeansøgninger 2016