Den nuværende specialeplanen er fra  2010 og gælder indtil en ny plan træder i kraft.Her finder du materialet fra Specialeplan 2010