Region Midtjyllands arbejde med specialeplanlængingen bygger på tre grundlæggende principper for ansøgningsprocessen:

 Specialeplanen skal generelt bidrage til den videre udvikling og fremtidssikring af hospitalsvæsenet i regionen. Det er et klart mål, at specialeplanen understøtter bæredygtigheden for akuthospitalernes samt Diagnostisk Center og Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Regionen anerkender dog, at specialeplanen på nogle punkter kan vise sig at blive styrende for regionens planer. 

 Aarhus Universitetshospital er den primære ramme om regionens højt specialiserede kliniske virksomhed. Det er derfor et fokusområde, at Aarhus Universitetshospital dækker samtlige specialer på et højt specialiseret niveau, og at så mange specialiserede funktioner, som det er fagligt relevant, tildeles Aarhus Universitetshospital. 

 Det skal også fremover være muligt at tilrettelægge gode og hensigtsmæssige patientforløb. Der kan således være patientkategorier, for hvem der er et særligt behov for, at hensynet til gode patientforløb og nærhed prioriteres. Region Midtjylland vil i sådanne situationer arbejde for, at regionshospitalernes får mulighed for at varetage special-funktioner - og at der etableres det nødvendige faglige samarbejde mellem hospitalerne.