Sundhedsstyrelsen offentliggjorde 1. marts 2017 den nye specialeplan. Der er aftalt en implementeringsperiode, som for de fleste funktioners vedkommende løber frem til 1. juni 2017. For enkelte funktioner, vil der blive aftalt længere implementeringstid. Den reviderede specialeplan er gældende fra den dato, der er aftalt for implementering.

 

Specialeplanen udgøres af specialevejledningerne for de i alt 36 lægefaglige specialer. Nedenfor kan du se de nye specialevejledninger for alle specialer: