I begyndelsen af 2014 igangsatte Sundhedsstyrelsen arbejdet med at revidere de nugældende specialevejledninger fra 2010. Dermed lød det officielle startskud til en ny omgang specialeplanlægning.


Processen forventes at vare et par år, før en ny specialeplan er på plads. Formentlig i slutningen af 2016. I løbet af de år bliver de relevante parter hørt, og forskellige hensyn bliver vejet op imod hinanden. Det gælder eksempelvis hensynet til nærhed versus hensynet til specialisering.

 Læs om processen nationalt: Sundhedsstyrelsens tidsplan

 Læs om processen i Region Midtjylland