Processen mod en ny specialeplan bliver først og fremmest styret af Sundhedsstyrelsen. Herunder er den aktuelle tidsplan: • Januar 2014 – maj 2015: Faglig gennemgang af specialevejledninger
  Sundhedsstyrelsen har i januar 2014 igangsat en revision af den eksisterende specialeplan.
  For hvert af de 36 specialer bliver der gennemført en faglig gennemgang af de eksisterende specialfunktioner og af et eventuelt behov for nye specialfunktioner.
  Det er en meget faglig proces, hvor Sundhedsstyrelsen inddrager sundhedsfagligt personale (primært læger)
  Region Midtjylland har haft en repræsentant med inden for hvert speciale.

 • Juni 2015 - januar 2016: Ansøgningsfasen
  Når en region ønsker en specialfunktion på et hospital, skal der søges om funktionen. Også selvom hospitalet allerede i dag har godkendelse til at varetage funktionen.
  Med udgangspunkt i de 36 reviderede specialevejledninger begynder Region Midtjylland processen med at udarbejde ansøgninger til Sundhedsstyrelsen. Administrationen og hospitalerne er i tæt dialog om ansøgning og placering af specialer. 

 • Januar 2016: Deadline for regionernes ansøgning om specialfunktioner
  På dette tidspunkt skal Region Midtjyllands interne proces være afsluttet, så en endelig ansøgning kan fremsendes til Sundhedsstyrelsen. 

 • Januar – juni 2016: Vurdering af ansøgninger
  Sundhedsstyrelsen vurderer regionernes ansøgninger, og afgør hvilke specialfunktioner, der må varetages på de enkelte hospitaler. 

 • Juni – december 2016: Mulighed for indsigelse og revurdering
  Region Midtjylland og andre aktører kan gøre indsigelse mod Sundhedsstyrelsens afgørelser. Sundhedsstyrelsen behandler eventuelle indsigelser, og træffer en endelig afgørelse. 

 • Ultimo 2016: Endelig udmelding 
  Forventningen er, at Sundhedsstyrelsen i december 2016 er klar til at præsentere den nye specialeplan.