Til maj 2015 er Sundhedsstyrelsen klar med sine specialevejledninger. Her har Region Midtjylland og flere af regionens faglige eksperter været inddraget i rådgivning af Sundhedsstyrelsen.

Fra maj 2015 går ansøgningsrunden i gang, hvor regionen skal søge om specialefunktioner til hospitalerne.

Ansøgningsrunden er som udgangspunkt en faglig proces, hvor der vil være en meget tæt dialog mellem administrationen og hospitalerne. Men andre parter, blandt andet specialerådene, vil også blive inddraget i ansøgningsprocessen.

Regionsrådet vil blive holdt løbende orienteret. Herudover vil regionsrådet blive konkret involveret i sager, der vil kunne få strukturelle konsekvenser.
Endelig skal regionsrådet godkende den samlede ansøgning, inden den sendes til Sundhedsstyrelsen.

Milepæle

  • 28. januar 2015:
  • Regionsrådet for Region Midtjylland bliver orienteret om arbejdet med specialeplanen og regionens overordnede principper for specialeplanlægningen.

  • En detaljeret tids- og procesplan for ansøgningsrunden er under udarbejdelse.

 Læs om processen mod specialeplanen på nationalt niveau