Specialeansøgninger 2016

Region Midtjylland indsendte den 15. januar 2016 ansøgningsmateriale til Sundhedsstyrelsen til de 36 lægefaglige specialer samt et tilhørende overliggernotat. Nedenfor er en oversigt over ansøgningsmaterialet for hvert enkelt speciale, som består af henholdsvis en prosaansøgning og tilhørende ansøgningsark for hver matrikel, der er søgt specialfunktioner til.

Fordelingen af de ansøgte funktioner på tværs af regionens hospitaler kan ses på denne samlede oversigt.

For yderligere information om ansøgningsprocessen henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor blandt andet de reviderede specialevejledninger ligger.