Blodsukkermåling Foto: Helle Brandstrup Larsen

Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden har indgået et nært, mangeårigt samarbejde for at styrke diabetesindsatsen. Aftalen om Steno Diabetescenter Aarhus omfatter bl.a. et moderne byggeri ved Aarhus Universitetshospital.

Regionsrådet og bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden er enig eom oplægget til et nært og langvarigt samarbejde, hvor målet er at styrke diabetesindsatsen til gavn for patienter i og udenfor Region Midtjylland. Læs mere på Steno Diabetescenter Aarhus egen hjemmeside.

Nybygget diabetescenter

Som en del af aftalen, donerer Novo Nordisk Fonden ca. 1,4 mia. kr. til nye satsninger inden for diabetesområdet og et nyt diabetes-center, der skal bygges ved Aarhus Universitetshospital.

Centerets navn bliver Steno Diabetes Center Aarhus og det skal igennem sit virke bidrage til samarbejde, behandling, forebyggelse, forskning, uddannelse i hele Region Midtjylland.

Nye behandlingstilbud

Som led i aftalen skal Region Midtjylland sørge for, at Steno Diabetes Center Aarhus udvikler behandlingen inden for diabetes igennem nye behandlingstilbud, hvortil patienter kan henvises fra hele regionen. Centrets kapacitet skal nå 8000 patientforløb i det første år efter, at det er færdigbygget.

Patienterne bestemmer

Den høje kvalitet i den nuværende diabetesbehandling på regionshospitalerne skal samtidig fastholdes og udvikles via Steno Diabetes Center Aarhus. Det bliver patienterne der afgør, hvor de vil modtage deres behandling: Om det skal ske på et regionshospital, de kender, eller om de foretrækker Steno Diabetes Center Aarhus.

Det nye Steno Diabetes Center Aarhus, i Forum ved Aarhus Universitetshospital, ventes at stå klar medio 2022.