I Region Midtjylland er vi i gang med en gradvis udbygning af kapaciteten til strålebehandling af kræftsygdomme.

Udbygningen blev påbegyndt i 2007, hvor Stråleplanen (link til stråleplanen) blev godkendt af Regionsrådet og af Sundhedsstyrelsen (link til SST’s godkendelse).

Stråleplanen løber frem til og med 2015. Planen bliver realiseret ved årlige bevillinger fra Regionsrådet til udvidelse af kapaciteten. Gennem disse bevillinger er Region Midtjylland gået fra at være underforsynet med kapacitet til strålebehandling til i dag at have tilstrækkelig behandlingskapacitet.

Strålebehandlingen varetages af Aarhus Universitetshospital i Aarhus, Skejby og Herning.

Læs mere om udbygningen af strålekapaciteten i Region Midtjylland i Stråleplanen.
Se Sundhedsstyrelsens godkendelse