Det indgår i Region Midtjyllands budgetforlig 2021, at der skal udarbejdes en strategi for sundhedshuse i Region Midtjylland, der skal sætte pejlemærkerne for den fremtidige udvikling af sundheds- og psykiatrihusene. Rammen for det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedshuse, er Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan samt Sundhedsaftalen.

Strategi for Sundheds- og Psykiatrihuse er nu udarbejdet og godkendt af regionsrådet i juni 2021.

Der er løbende blevet givet input til strategien bl.a. gennem en faglig workshop med repræsentation af alle hospitalsenheder i Region Midtjylland samt kommunale repræsentanter. Derudover er der blevet givet input i regi af Sundhedsstyregruppen samt Patientinddragelsesudvalget.

 

Herunder offentliggøres høringssvar til Strategi for Sundheds- og Psykiatrihuse

Kommuner:

Øvrige: