Region Midtjylland sender vedlagte "Strategi for Sundheds- og Psykiatrihuse i åben høring: høringsversion af 24.02.2021 til Strategi for Sundheds- og Psykiatrihuse.

Det indgår i Region Midtjyllands budgetforlig 2021, at der skal udarbejdes en strategi for sundhedshuse i Region Midtjylland, der skal sætte pejlemærkerne for den fremtidige udvikling af sundhedshusene. Rammen for det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedshuse, er Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan samt Sundhedsaftalen.

Udkastet til strategien er udarbejdet af en regional styregruppe. Der er løbende blevet givet input til strategien bl.a. gennem en faglig workshop med repræsentation af alle hospitalsenheder i Region Midtjylland samt kommunale repræsentanter. Derudover er der blevet givet input i regi af Sundhedsstyregruppen.

Frist for høringssvar er torsdag den 29. april 2021. Høringssvar bedes sendt til hovedpostkassen for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland: SUNSPL@regionmidtjylland.dk med Markci@rm.dk på Cc.

Ved spørgsmål, kontakt AC-fuldmægtig Mark Brix Christensen på MARKCI@rm.dk

Den endelige strategi forventes behandlet af regionsrådet i juni 2021.

Herunder offentliggøres høringssvar til Strategi for Sundheds- og Psykiatrihuse

Kommuner:

Øvrige: