Regionsrådet har 23. september 2020 vedtaget Region Midtjyllands nye Sundheds- og hospitalsplan.

Sundheds- og hospitalsplanen består af to dele:

  • En politisk del, der beskriver, hvilken retning regionsrådet ønsker at sætte for fremtidens somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger.
  • Et tilhørende plangrundlag, der beskriver sundhedstilstanden i regionen, organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæsen, plangrundlag for hospitalerne (somatik og psykiatri), forskning og udvikling samt arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse. I plangrundlaget henvises også til eksisterende planer og strategier.

Dette er tilsammen det politiske og administrative grundlag for Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplanlægning.

Hvorfor en sundheds- og hospitalsplan?

Sundheds- og hospitalsplanen har to formål. Det ene er at præsentere den retning regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen i regionen, og de områder, hvor Region Midtjylland vil lægge en særlig indsats i de kommende år. Det andet er at give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet.

I udarbejdelsen af sundheds- og hospitalsplanen har Region Midtjylland blandt andet holdt borgermøder og inddraget de etablerede samarbejdsfora samt fået input fra regionens tværfaglige specialeråd og de politiske samarbejdsparter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget.