Hospitalsplan
Hospitalsplanen beskriver fordelingen af lægelige specialer og funktioner på regionens hospitaler. Eksempelvis hvilke hospitaler, der specialiserer sig i behandling af bestemte kræfttyper, hvilke hospitaler der kan håndtere komplicerede fødsler, og hvilke hospitaler der koncentrerer sig om ambulant behandling.

Hospitalsplanen
blev vedtaget af Regionsrådet i Region Midtjylland d. 22. oktober 2008 og udgør en overordnet ramme for de kommende års ændringer i organiseringen af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland. 

Hospitalsplanen kan downloades her. Her er bilag til planen

Under "Baggrund og fakta" findes oplysninger om arbejdet  forud for den endelige hospitalsplan, herunder specialeudredninger, spørgsmål fra politikerne, samt høringsmateriale.