Hospitalsplan

Regionen arbejder løbende med at tilpasse sundhedsvæsenet fremtidens krav.

Det nuværende regionsråd skal have en række planer på plads, som tilsammen kommer til at udgøre rammerne for fremtidens sundhedsvæsen. Til sammen udgør planerne Regionens Sundhedsplan.

Her på siden kan du læse mere om de enkelte planer; Om deres faglige indhold og om mulighederne for at få indflydelse på planerne, inden regionsrådet i sidste ende skal godkende planerne endeligt. Nogle af planerne er vedtaget, andre er på vej.

Kørsel til og fra hospitalet

Regler for tilskud og kørsel