Er du enig med Sundhedsstyrelsen?
Sundhedsstyrelsens rapport: "Gennemgang af akutberedskabet" var i høring frem til 1.marts, og regionsrådet afleverede sit svar til Styrelsen den 27. februar. Forinden var rapporten ude i høring hos regionens hospitaler og hos de lægefaglige specialeråd, som hver gav deres input til høringssvaret. Andre gav også deres besyv med og alt blev sendt med regiosnrådets høringssvar til Sundhedsstyrelsen.

 Læs høringssvaret fra regionsrådet til Sundhedsstyrelsens akutrapport. Sundhedsstyrelsen kommer med en endelig rapport medio maj 2007.

Nedenfor kan du læse de mange høringssvar, som regionsrådet har fået til Sundhedsstyrelsens rapport.