Faglige specialeudredninger
Forud for hospitalsplanen har de lægelige specialeråd kortlagt hvert speciale. Disse udredninger indgår som en del af planlægningsgrundlaget for hospitalsplanen. De enkelte specialeudredninger kan hentes her.

Spørgmål - svar fra politikerne
Første forslag til hospitalsplan blev drøftet af politikerne i Forretningsudvalget d. 8. januar 2008. I løbet af 2008 havde politikerne mulighed for at stille spørgsmål til hospitalsplanen. Spørgsmål og svar kan læses her

Møde med gruppeformændene for de politiske partier
I februar 2008 blev der afholdt et møde mellem administrationen og gruppeformændene for de politiske partier. Administationens noter fra mødet kan ses her.

Politisk behandling af forslag til hospitalsplan
På regionsrådsmødet den 16. april 2008 blev det beslutte at sende "Revideret forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland" i høring.

På mødet blev planen drøftet grundigt. Referat og video fra Regionsrådsmødet den 16. apil 2008 findes her.

Høringssvar
Hospitalsplanen var i høring i perioden 16. april 2008 til 29. maj 2008. I alt kom der 103 høringssvar. De indkomne høringssvar i denne periode kan hentes her.

Liste med høringsparterFølgebrevet fra regionsrådsformand Bent Hansen til høringsparter.

Hospitalsdebat og borgermøder
Mens alle 41 medlemmer af Regionsrådet var enige om at sende forslaget i høring, var debatten om fremtidens hospitalsvæsen i Midtjylland dog langt fra til ende.

I forbindelse med høringsfasen blev der afholdt tre borgermøder i henholdsvis, Randers, Viborg og Videbæk. 

Her linkes til online hospitalsdebat på Region Midtjyllands hjemmeside.