Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser, herunder krig.

Det præhospitale beredskab omhandler planlægning af den samlede aktivitet, på skadestedet og frem til eventuel indlæggelse på hospital.

Regionsrådet skal én gang i hver valgperiode vedtage en plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Den 3. december 2013 vedtog Regionsrådet således en plan for sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab, der skal være gældende for de kommende år.

Planen er udarbejdet på baggrund af nationale trusselsvurderinger og en lokalt foretaget risiko- og sårbarhedsvurdering.

Planen skal nu anvendes som retningsgivende redskab i den decentrale planlægning inden for området. Planen er også beskrivende på en række for planlægningen vigtige områder herunder med henvisninger/links til Bekendtgørelse, Vejledning, nationale planer m.m.

Der er tale om en gennemgribende revidering og fornyelse af den hidtidige plan; men dog inden for rammerne af de allerede kendte plan- og indsatsområder.

 

Læs planen som pdf-fil via dette link: Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland - december 2013